Polski Związek Kulturalno - Oświatowy
                                                    Miejscowe Koło Hawierzów Błędowice


Informator 4/20096.10.2009
Ostatni tegoroczny Informator rozpoczniemy od podsumowania największej imprezy ubiegłego kwartału naszego Koła, Dożynek.

(gazda ing. Marek Bystroń z żoną oraz przodownicą częstują gości dożynkowych)


Tegoroczny obrządek dożynkowy zaprezentował nasz domowy zespół „Błędowianie” z „Kamratami” i chórkiem. Potem zaprezentowali się „Mali Błędowianie” w nowym programie tańców czeskich. Później bawił już widzów gościnny zespół
„Valašský Vojvoda” z Kozlowic ze swoją wspaniałą kapelą cymbałową. Właśnie muzycy uprzyjemniali nam chwile nawet po występach zespołów. Całym programem prowadziła mgr. A. Kellerberg. Z zaproszonych gości wzięli udział: prezydent miasta Hawierzowa F. Chobot z małżonką, wicekonsul A. Fedorów, prezes ZG ing. Z. Stopa, biskup SCEAV mgr V. Volný, poseł PaeDr. M. Halíková, miejscowy pastor mgr V. Volný, ThDr. oraz przedstawiciele mediów wraz z telewizją czeską. Pomimo nieudanej pogody możemy tegoroczne dożynki zaliczyć do bardzo udanych. Były swojskie, rodzinne, po prostu nasze.
Zjawiło się nawet sporo członków średniej generacji naszego Koła. Zabawa trwała w duchu słów gazdy: ”..Jeszcze nie bywało, żeby się z błędowickich dożynek przed północą odchodziło” aż do późnych godzin nocnych. Chciałbym tą drogą jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim ofiarnym działaczom, którzy brali udział w przygotowaniu tegorocznych jubileuszowych Dożynek Śląskich. Jestem głęboko przekonany, że tradycję Święta Plonów w Błędowicach będziemy nadal podtrzymywali, minimalnie przez następnych 40 lat. M.B.

Pełny text Informatora 4/2009 do pobrania w formie pdf tutaj


design&codding: Marek Danel

Wspierają nas